Difusió

El nostre objectiu és oferir un espai on qualsevol persona, entitat o administració, pugui disposar de la major quantitat possible d’informació sobre el TDAH.
Intentem recopilar informació veraç, seriosa i fiable emesa per qualsevol font d’informació que respecti i estigui alineada amb els nostres valors, interessos i l’evidència científica.

Aquí trobaràs:

Material gràfic per a descàrrega
Notícies i Activitats
Ressenyes, comunicats i notes de premsa.
Butlletí FCAFA