Qui som?

Som la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats nascuda el 2006 per assessorar sobre TDAH a pares, docents, associacions i institucions públiques i privades.

Els fins de la federació, tots ells d'interès general, són:
Per aconseguir els seus fins, la federació realitza les següents activitats:

JUNTA DIRECTIVA

María Teresa de Miquel Balmes

Presidenta

presidencia@federaciocatalanatdah.org

Juan Pérez Caro

Tresorer

tresoreria@federaciocatalanatdah.org

Anna López Campoy

Secretària

secretaria@federaciocatalanatdah.org

ASSOCIACIONS FEDERADES

Associació TDA-H Santa Coloma de Gramenet
Associació PLATAFORMA TDAH Sant Boi de Llobregat
Associació TDA-H APYDA Tarragona
Associació TDAH Vallès
Associació AHIDA-TTE
Associació AISME Rubí
Fundación ADANA Barcelona
Associació TDAH Osona Vic
Associació TDAH Cerdanya

TRANSPARÈNCIA: