Descàrregues

                                 ENSENYAMENT

                

GuiaTDAHPadres                                         GuiaTDAHenEscuela 

Guia per a mestres i professors

SALUT

          

 

P.D. 201-2020 Inspecció Educació      Consens Internacional_TDAH_2021

 

                         

Guia Práctica Clínica TDAH                                            DSM- 5 

                 

Central de Resultats 2017                Maneig TDAH Sistema Sanitari  Català

                    

Pla Director Salut Mental 2017-20       Pla Integral Atenció 2017-19 

TREBALL 

             Guía para Empleadores

  Guia TDAH per a empleadors              Guía TDAH para empleadores 

 

Employers guide to ADHD-SAC-2018