Estudis i Artícles Científics

Costos sanitaris i socials de la gestió de nens i adolescents amb trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat a Espanya: anàlisi descriptiva. (2012) A l’any 2012 el cost mitjà estimat del TDAH per any per nen/adolescent va ser de 5.733 €.

Javier Quintero,Josep A. Ramos-Quiroga, Javier San Sebastián, Francisco Montañés , Alberto Fernández-Jaén, José Martínez-Raga, Marta García Giral, Montserrat Graell, María J.Mardomingo, César Soutullo, Jesús Eiris, Montserrat Téllez, Montserrat Pamias, Javier Correas, Juncal Sabaté, Laura García-Orti y José A. Alda. 

Tendències temporals i variabilitat geogràfica de la prevalença i incidència dels diagnòstics de trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat en nens de Catalunya.

 Laura Pérez-Crespo, Josefa Canals-Sans, Elisabet Suades-González, Mònica Guxens.