FCAFA-TDAH

 

Març 2024

Del 12 al 24 de març «Exposició Itinerant «L’Evidència Científica del TDAH. 208 Conclusions amb suport empíric.»

Divendres 15 de marçr Jornada «Com és viure amb TDAH»

 

Tota la informació sobre l’exposició itinerant i jornades AQUÍ

Calendari

 

Xerrada en línia

«La situació educativa actual dels estudiants amb TDAH: Com s’al·leguen les beques NEAE.»

Accedeix AQUÍ al video de la xerrada.

 

EXPOSICIÓ ITINERANT «L’EVIDÈNCIA DEL TDAH.»

Exposició Itinerant, “L’Evidència del TDAH. 208 Conclusions amb suport empíric.”

“Els conceptes erronis sobre el TDAH estigmatitzen les persones afectades, redueixen la credibilitat dels professionals i retarden el tractament o la prevenció.”

Per afrontar aquests conceptes erronis l’any 2021 es va portar a terme una gran revisió dels estudis sobre estudis científics sobre el TDAH liderada per la Federació Mundial de TDAH i el seu president el Dr. Stephen Faraone. El resultat ha estat un document de consens amb 208 declaracions empíricament recolzades sobre el TDAH aprovades per 70 autors de 27 països i 6 continents, que es pot trobar a la web de la federació mundial i que està traduït a 13 idiomes, entre ells el català.

La FCAFA-TDAH ha obtingut el vistiplau directe del doctor Stephen Faraone per a traduir aquest document i fer divulgació a través de qualsevol mitjà, xarxes socials, exposició itinerant, etc.

Fes clic AQUÍ per saber-ne més, o bé informat a expo@federaciocatalanatdah.org

 

OCTUBRE, MES EUROPEU DEL TDAH.

Recolzant-nos en la Proposta de Resolució 294/XII de Parlament de Catalunya, sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 250-00433/12.

Adopció.

Comissió d’Educació, sessió 11, 2019.03.05, DSPC-C 197Publicació: BOPC 283

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

  1. … fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria de beques per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es diferenciïn les ajudes per als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior o la seva necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta.

 

Sol·licitem al Govern de Catalunya, prengui les mesures necessàries per complir la resolució que va ser aprovada per UNANIMITAT de tots els grups parlamentaris.

El col·lectiu NEAEs reacciona davant la discriminació rebuda a l’esborrany de decret de beques per al curs 2021-2022.

L’esborrany del nou reial decret de beques ha rebut 11.000 esmenes per «limitar» les ajudes a cinc grups concrets de l’alumnat amb NEAEs i deixar fora a altres com els col·lectius d’estudiants amb dislèxia i amb TDAH.

Sol·licitem al pròxim Govern de Catalunya prengui les mesures necessàries per complir la resolució que va ser aprovada per UNANIMITAT de tots els grups parlamentaris.

La nova Junta Directiva de la FCAFA-TDAH inicia ronda de presentació de projectes per al 2023/24

23 de febrer de 2023 Associació TDAH Osona.

 

 

Amb la col·laboració de: