L’EVIDÈNCIA CINETÍFICA DEL TDAH

“Els conceptes erronis sobre el TDAH estigmatitzen les persones afectades, redueixen la credibilitat dels professionals i retarden el tractament o la prevenció.”

Per afrontar aquests conceptes erronis l’any 2021 es va portar a terme una gran revisió dels estudis sobre estudis científics sobre el TDAH liderada per la Federació Mundial de TDAH i el seu president el Dr. Stephen Faraone. El resultat ha estat un document de consens amb 208 declaracions empíricament recolzades sobre el TDAH aprovades per 70 autors de 27 països i 6 continents, que es pot trobar a la web de la federació mundial i que està traduït a 13 idiomes, entre ells el català.

 

La FCAFA-TDAH ha obtingut el vistiplau directe del doctor Stephen Faraone per a traduir aquest document i fer divulgació a través de qualsevol mitjà, xarxes socials, exposició itinerant, etc.

El desconeixement és el nostre pitjor enemic. Hi ha molts mites al voltant d’aquest trastorn. La informació és poder i saber tot el que implica estar afectat pel trastorn dona respostes a tots els esdeveniments vitals que la persona que els viu no sap per què li passen. Com també dona resposta als pares, parelles i persones que viuen amb un afectat. També és necessària per als professionals tant del món de la salut com de l’educació. En l’àmbit de la Salut per exemple en moltes ocasions un trastorn alimentari és fruit d’un TDAH no diagnosticat, la informació científica estableix aquesta relació i no és el mateix un TCA quan també hi ha un TDAH al darrere que quan no. I pel que fa a l’àmbit educatiu és una mica el mateix donat que a vegades l’entorn pot emmascarar la presència del trastorn i interferir en l’evolució del nen o adolescent.

 

Creiem que aquesta exposició és pionera en molts sentits, el principal és que mai s’ha fet un recull d’estudis científics i metaanàlisi tan exhaustiu, 70 autors de 27 països de 6 continents ja és un fet diferencial. Fer arribar a la societat en general tota aquesta informació de manera senzilla i clara també és un fet diferenciador, ja que totes les persones que ens movem en aquest univers del TDAH, afectats, familiars, companys de feina, d’estudis, parelles, etc. acostumem a parlar del TDAH segons allò que ens han explicat els professionals més propers o bé els voluntaris de les associacions d’afectats com ara les conseqüències en el dia a dia que provoca el trastorn, ja sigui en entorn escolar, laboral, familiar, etc. però no coneixem en profunditat que és el que provoca en si mateix el trastorn ni les afectacions o vinculacions amb altres malalties, per exemple, amb l’abús de substàncies, efectes de la medicació, altres malalties mentals i no mentals, etc.

 

Veiem que encara hi ha molta controvèrsia i es dubta de l’existència d’aquest trastorn que afecta significativament en el dia a dia,  no només dels afectats sinó també a tot el seu entorn. Globalment, s’entén per TDAH a persones que es mouen i són disperses i força impulsives, però es desconeix la relació del TDAH amb altres trastorns com l’obesitat, les addiccions, els embarassos no desitjats, diabetis, trastorns del son, malalties autoimmunes entre moltes altres, a més de l’impacte econòmic que suposa patir el trastorn.

 

La idea és que hi hagi una millor comprensió del Trastorn, que la societat el conegui en profunditat. Sobretot pels més escèptics que diuen què és una moda o un invent. El que volem és mostrar que hi ha tot un coneixement científic que avala la presència d’aquest trastorn des de fa molts anys, en 1775 ja es parlava de TDAH. I també que els tractaments tant farmacològics com conductuals han estat exhaustivament estudiats i s’ha demostrat la seva efectivitat i com els afectats han millorat la seva qualitat de vida gràcies a la investigació

 

Creiem que és molt necessari que la societat en general pugui tenir aquesta informació per entendre l’abast del trastorn, què, no només es tracta d’un possible fracàs escolar o laboral sinó que és un problema de salut.

 

Per aquest Motiu la FCAFA-TDAH junt amb TDAH VALLÈS organitzem una exposició itinerant que constarà de 13 panells informatius  amb el recull de les 208 afirmacions i es recolzarà amb xerrades en el lloc on es realitzi l’exposició.

Dates:

GANDESA: 15 al 28 d’abril

MORA D’EBRE: 1 al 8 d'abril