Home

La Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH (FCAFA-TDAH) es constitueix l’11 de març de 2006 a Viladecans, i està inscrita com a tal al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 573.