Enllaços d’interès

FEAADAH

Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH.

ADHD Europe

Federació Europea de TDAH

WF ADHD

Federació Mundial TDAH

ADHD Foundation

Fundació ADHD

CHADD

Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD Awareness Month

Octubre, Mes Europeu del TDAHScottish ADHD Coalition


Scottish ADHD Coalition

CADAH Cantabria

Fundació CADAH Cantabria

Departament de Salut

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya