COMUNICAT OFICIAL BEQUES 2020-2021

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AFECTATS PER TDAH

 En relació a la publicació al BOE del Reial Decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2020-2021 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

 

Un cop més, i en aquesta ocasió amb més gravetat, les famílies i afectats per TDAH són enganyades. Reiteradament i governi qui governi el nostre col·lectiu es veu, any rere any, enganyat descaradament i amb total impunitat. Cada any ens veiem en l’obligació de reivindicar els drets dels que som creditors des de fa més de 15 anys.

ENS ENGANYEN amb majúscules quan, davant nostre reconeixen els nostres dèficits en drets i a l’hora de la veritat NINGÚ FA RES per posar solució. El terme enuig es queda molt, molt curt a l’hora d’expressar el nostre estat d’ànim.

No tenim prou qualificatius per descriure com se senten en aquest moment milers de famílies a Catalunya, aproximadament 1400 federades. A Espanya parlem de més de 20.000 inscrites en associacions federades d’alguna manera, bé en federacions autonòmiques, bé a la Federació Espanyola. Aquestes famílies necessiten de manera urgent que siguin reconeguts els seus drets i per descomptat les ajudes a l’estudi que constantment són negades pel govern de torn.

Text de la Resolució d’ajudes a l’estudi des de 2017

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ESTAT D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ALUMNES amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

 «Es convoquen, per al curs 2017-2018 les següents ajudes individualitzades:

 a) Ajudes directes per als alumnes incloent-hi els afectats per TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat) que requereixin per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. «

  

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ESTAT D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ALUMNES amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018-2019.

 «Es convoquen, per al curs 2018-2019 les següents ajudes individualitzades:

 ) Ajudes directes per als alumnes incloent-hi els afectats per TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat) que requereixin per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. «

 

 RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ESTAT D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ALUMNES amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

 «Es convoquen, per al curs 2019-2020 les següents ajudes individualitzades:

 a) Ajudes directes per als alumnes incloent-hi els afectats per TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat) que requereixin per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. «

  

Extracte de el Reial Decret 688/2020 de 21 de Juliol.

 CAPÍTOL III

Ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

 Article 7. Estudis compresos, quanties i llindar de renda.

 b) 1. Es convoquen ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat, trastorn greu de conducta o trastorn de l’espectre autista o associada a alta capacitat intel·lectual que cursi estudis en els nivells de segon cicle d’Educació infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, formació professional Bàsica així com els altres programes formatius de formació professional als quals es refereix la disposició addicional quarta de Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.

 

Després de múltiples sol·licituds perquè el TDAH fos desvinculat de discapacitat i/o de trastorn de conducta veiem amb sorpresa com aquest any en el Reial Decret 688/2020 de 21 de Juliol, el govern d’Espanya no només ho desvincula, sinó que el vincula al fracàs escolar i personal a l’eliminar el TDAH com a motiu per a rebre les ajudes a l’estudi.

La nostra petició és clara, ni tots els afectats per TDAH tenen reconeguda discapacitat, ni tots deriven de trastorn greu de conducta, però sí, tots pateixen el TDAH. La nostra reclamació històrica passa per aconseguir que tots els afectats per TDAH puguin rebre aquestes ajudes que tan necessàries són i molt més si cap en l’actual situació de ERTEs, atur i COVID-19.

El TDAH NO TÉ CURA, però sí millora els seus símptomes amb una adequada teràpia, ajuda psicològica i psicoeducativa i en alguns casos tractament farmacològic. Des de sempre, però en aquesta ocasió més explícitament les famílies afectades per TDAH, que pateixen la important càrrega económica del tractament, necessiten de manera urgent les ajudes a l’estudi com a mesura preventiva davant del fracàs escolar que els nens i nenes amb TDAH poden patir com a conseqüència del trastorn. L’actual govern d’Espanya format per partits que han posat en marxa polítiques socials, d’inclusió i respecte a la diversitat, treu de cop la possibilitat d’assolir l’èxit escolar a milers d’afectats per TDAH a tot el país.

Expressem la nostra més enèrgica protesta i indignació, una vegada més, davant el que considerem un descomunal despropòsit i manca total d’empatia per un govern progressista i social cap a milers de famílies a tot el país.

Expressem la nostra més enèrgica protesta i indignació alhora, al Govern de la Generalitat, una vegada més, davant el que considerem una total desconsideració i manca d’empatia cap al nostre col·lectiu en tant no tenim constancia que des del març de 2019 que s’hagin pres mesures oportunes per a executar la Resolució 294 / XII de Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris, sobre els afectats per Trastorn per Dèficit d’Atenció amb hiperactivitat de 5 de març de 2019 que insta el Govern a:

-Fer que el Departament d’Educació i el Departament de Salut treballin coordinadament per promoure un coneixement més ampli de el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i de l’impacte d’aquest trastorn en les persones, les famílies, l’escola i la societat en general. Així mateix, fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria de beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es diferenciïn les ajudes per als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat de l’33% o superior o la seva necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta.

 

En definitiva, les famílies i afectats per TDAH ens tornem a sentir enganyats per ambdós governs, als quals, sembla que els importa molt més les bones paraules i les promeses abans de les eleccions, que després complir amb aquestes i solucionar els veritables problemes de les persones.

Seguirem reclamant el que considerem just, seguirem denunciant el que considerem un engany i una manca d’empatia cap als afectats per aquest trastorn, que els recordem, són ciutadans de plé dret, i no sabrem mai quines conseqüencies pot generar aquesta decisió en el seu futur, el de les seves families, i en consequència, a les properes generacions.

Federació Catalana d’Associaciones de Familiars i Afectas per TDAH

Sabadell, juliol de 2020

Document en Català

Documento en Castellano