Notícies i Activitats

   Vall d'Hebron        CocA Project        ADHD Europe       FCAFA-TDAH

Avançant en el TDA i les seves comorbiditats: projecte europeu CocA

Dia 21 de març del 2019

Sala d’actes del Pavelló Docent, Edifici 7D
Vall d’Hebron Hospital Campus

 

IV Reunió de l’Assemblea General, Barcelona.
19-21 de març de 2019

Coca (afeccions comórbidas del TDAH) estudia la comorbiditat entre les afeccions psiquiàtriques més freqüents, el TDAH, l’estat d’ànim / ansietat i els trastorns per ús de substàncies, i una malaltia somàtica de prevalença molt alta, l’obesitat.

Objectius:

El nostre objectiu general és proporcionar nous coneixements i eines als professionals i la societat per prevenir que el TDAH en adolescents i adults joves es converteixi en comorbiditats perjudicials amb trastorns de l’estat d’ànim i ansietat, TUS i obesitat.

 

 

Per a inscripcions: ysantaella@vhebron.net

 «Mind the gap» és el blog científic conjunt de diversos projectes multicèntrics sobre psiquiatria del desenvolupament, finançat per la Unió Europea.

Reunió de treball organitzada per la FEAADAH 12 de gener de 2019

Objectius:

● Apropar i donar a conèixer a les associacions el nou funcionament de FEAADAH.
● Recollir, per part de FEAADAH, la realitat que les associacions d’aquestes 4 comunitats
Autònomes viuen.
● Respondre als dubtes i inquietuds que tinguin les associacions.
● Propiciar un ambient de treball per obtenir conclusions en àmbits com ara: educació,
sanitat, família, serveis socials …