Qui som?

Avançant en el TDA i les seves comorbiditats: projecte europeu CocA Dia 21 de març del 2019
CocA Project
21 de març del 2019 Sala d’actes del Pavelló Docent, Edifici 7D Vall d’Hebron Hospital Campus

La Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH (FCAFA-TDAH) es constitueix l’11 de març de 2006 a Viladecans, i està inscrita com a tal al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 573.

Junta directiva

Els fins de la federació, tots ells d’interès general, són:

  • Donar suport a la creació de noves Associacions de Familiars i afectats de TDAH d’àmbit territorial català.
  • Promoure activitats de formació i intercanvi i activitats conjuntes entre associacions.
  • Difondre el coneixement del TDAH en superiors als propis dels de cada associació.
  • Coordinar i representar les associacions federades en els àmbits administratius i òrgan de govern autonòmic, oferint un únic interlocutor i única veu consensuada entre els membres socis i dins el marc federatiu per optimitzar els recursos de les associacions en aquest sentit.

Per aconseguir els seus fins, la federació realitza les següents activitats:

  • Donar suport i assessorament a les associacions federades.
  • Fer d’intermediaris entre les associacions i les administracions públiques. Crear xarxa entre les associacions, presencial o virtual a través de xarxes on line.
  • Fer accions divulgatives sobre el TDAH, ja sigui a través de la pròpia federació o mitjançant alguna de les associacions federades.

Les associacions que formen part de la federació treballen dia a dia per donar suport a famílies a persones amb TDAH i les seves famílies. Totes elles són entitats sense ànim de lucre dins de l’àmbit territorial català, registrades com a tal per l’òrgan institucional competent. 

Si formes part d’una entitat sense ànim de lucre dedicada al TDAH i vols federar-te, pots tenir més informació al nostre mail: info@federaciocatalanatdah.org.